maandag 24 september 2012

Lezing aanvragen voor 2013? Opgelet!!!

Vlaams Fonds voor de Letteren neemt Auteurslezingen over van Stichting Lezen 
De subsidiëring voor Auteurslezingen zal vanaf 2013 gebeuren door het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en niet langer door Stichting Lezen. Vanaf 1 oktober 2012 kunnen aanvragen ingediend worden voor Auteurslezingen die plaatsvinden in 2013. De aanvragen gebeuren via de website www.auteurslezingen.be. Deze website wordt in een eerste fase (vanaf 1 oktober 2012) aangepast aan de look & feel van het VFL. Het huidige achterliggende technische systeem blijft in deze fase (tot en met 30 juni 2013) behouden. In een tweede fase (vanaf 1 juli 2013) zal het technische systeem in een meer gebruiksvriendelijke versie beschikbaar zijn.
De lezingen die plaatsvinden in de periode van oktober tot en met december 2012 worden verder opgevolgd en uitbetaald door Stichting Lezen.

Voor organisatoren

Wat blijft hetzelfde?
- Auteurslezingen die plaatsvinden in de context van een school, bibliotheek, leesclub of het verenigingsleven komen in aanmerking voor subsidie van een auteur op de Auteurslijst.

- De subsidie bedraagt 100 euro en wordt uitbetaald aan de auteur.

- Een organisator kan maximaal 15 gesubsidieerde lezingen per jaar organiseren. Een organisator kan meerdere auteurs per dag uitnodigen.

- De organisator vraagt aan via www.auteurslezingen.be.

- De organisator neemt eerst contact op met de auteur om de nodige afspraken te maken over de lezing en dient nadien pas een subsidieaanvraag in bij het VFL.
Wat verandert er?
- Het VFL werkt niet met aanvraagrondes en vaste indiendata. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar doorlopend aangevraagd worden. De aanvraag moet wel uiterlijk twee maanden voor de lezing plaatsvindt ingediend worden. De aanvraag kan niet vroeger dan acht maanden voor de lezing plaatsvindt gebeuren.

- Het VFL streeft naar verdere professionalisering van de letterensector in Vlaanderen. Een degelijke vergoeding van de auteur is dan ook belangrijk. Vanaf 2013 gelden de volgende minimale bedragen die de organisatoren van Auteurslezingen zelf moeten toeleggen bovenop de subsidie van 100 euro:
o Scholen: 30 euro
o Leesclubs: 50 euro
o Bibliotheken: 30 euro voor een schoolpubliek / 50 euro voor een algemeen publiek
o Socioculturele verenigingen: 50 euro voor een algemeen publiek / 30 euro voor een specifiek doelpubliek in het kader van interculturaliteit of armoedebestrijding
o Specifieke opdracht aan de auteur: 100 euro

Naast deze eigen bijdrage betaalt de organisator ook de vervoersonkosten van de auteur.

- Tot en met 30 juni 2013 betaalt de organisator zelf de eigen bijdrage en de vervoersonkosten aan de auteur. Vanaf 1 juli 2013 int het VFL de eigen bijdrage en de vervoerskosten bij de organisator en stort het VFL het volledige bedrag inclusief de subsidie door aan de auteur.

- Tot en met 30 juni 2013 vult de organisator uiterlijk vijf dagen na afloop van de lezing het werkingsverslag in op www.auteurslezingen.be. Na het invullen van het verslag, betaalt het VFL de subsidie van 100 euro aan de auteur. Vanaf 1 juli 2013 ontvangt de auteur een formulier dat hij door de organisator na afloop van de lezing laat ondertekenen. De auteur bezorgt dat formulier aan het VFL. Het VFL betaalt de auteur na ontvangst van dat formulier en de bijdrage van de organisator.

- Het VFL werkt met een open auteurslijst. Dit houdt in dat de auteurs van Nederlandstalig werk met literair karakter die opgenomen worden op de Auteurslijst niet onderworpen zijn aan een kwalitatieve selectie.

(bron: www.vfl.be)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten